Dětská fyzioterapie, Pardubice

Mgr. Olga Šemíková, soukromá ambulance

Registrovaný fyzioterapeut, oprávněný k poskytování zdravotních služeb


Dětská fyzioterapie je specifickou terapií, která řeší problémy dětí od nejútlejšího věku - novorozenci, kojenci, batolataděti předškolního a školního věku.
Vyskytne-li se problém u dítěte již po narození- komplikovaný porod, výrazná asymetrie, poporodní poranění, předčasný porod, deformity končetin a kloubů apod., odborní lékaři doporučují konzultaci s fyzioterapeutem již od 6. týdne věku dítěte.
Včasným odhalením problému dítěte můžeme předejít zbytečným komplikacím v pozdějším  
psychomotorickém vývoji.

PRO DOPLNĚNÍ TERAPEUTICKÉHO POSTUPU NABÍZÍM U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH TEJPOVÁNÍ. 
VE SPOLUPRÁCI S REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM, ORTOPEDEM, NEUROLOGEM A PROTETIKEM SE V AMBULANTNÍ PÉČI VĚNUJI DĚTEM OD NAROZENÍ DO 15 LET A DOSPĚLÝM, S TĚMITO POTÍŽEMI:

Děti kojeneckého věku:
 neurologické onemocnění všeho druhu
 předčasně narozené děti a nezralost jejich nervového systému
 břišní koliky
 poporodní zlomeniny nebo zhmožděniny či poškození svalů
 asymetrický vývoj, přeskakování některých důležitých etap ve vývoji (např. lezení po
   čtyřech, předčasná vertikalizace apod.)
Děti školního a předškolního věku:
 skolióza páteře
 vadné držení těla
 ploché nohy
 vbočení kotníků a kolen
 vtáčení špiček při chůzi
 onemocnění centrálního nervového systému
 onemocnění pohybového aparátu
Dospělí klienti: 
prevence problémů pohybového aparátu
 onemocnění pohybového aparátu

CO NABÍZÍM
Pro doplnění terapeutického postupu nabízím u dětí a dospělých tejpování.
Odborné konzultace a posouzení stavu psychomotorického vývoje Vašeho dítěte.
Zácvik maminek jak správně miminko polohovat, zvedat, otáčet, chovat, nosit, ukládat do postýlky apod.
Sestavení  individuálního cvičebního plánu.
Pro lepší zapamatování jednotlivých cvičebních poloh, lze po dohodě pořídit jejich fotodokumentaci.
 
V průběhu fyzioterapie Vám odpovím na tyto často kladené otázky:
 Mám po porodu miminko polohovat na boku či bříšku?
 Proč moje miminko nemá rádo polohu na bříšku?
 Co má miminko v jakém měsíci umět?
 Proč se miminko otáčí jen na jednu stranu?
 Proč se miminko plazí a neleze?
 Je důležité aby se naučilo lézt?
 Mohu dítě posazovat?
 Kdy mám dát první botičky?
 Jaká je vhodná obuv?
 Jaké kompenzační pomůcky potřebuje moje dítě?
 Na co je vhodný kineziotaping?

Můžete přijít i bez doporučení dětského lékaře či specialisty.
Upozornění: moje ambulance není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.
Aktuálně: Ordinace otevřena při rozvolňování nouzového stavu r. 2020.

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí        8.00 - 18.00
Úterý           8.00 - 18.00
Středa         8.00 - 15.00
Čtvrtek        8.00 - 18.00
Pátek           8.00 - 13.00
Pro objednání volejte na telefonní číslo: +420 775 230 365 

CENÍK NABÍZENÝCH SLUŽEB
Individuální fyzioterapie + vyšetření / 60 minut                           600,-Kč
Individuální fyzioterapie / 30 minut                                                350,-Kč
Individuální zdravotní cvičení pro dospělé / 60 minut                 400,-kč
Individuální fyzioterapie u dětí do 1roku 2-5-x /týden / 
60 minut                                                                                               300,-kč
Tejp pro kinesiotaping                                                                 1cm / 1,-Kč
Aplikace tejpu v rámci fyzioterapie                                                  zdarma
Aplikace tejpu bez fyzioterapie                                                        200,-Kč

KONTAKT
Mgr.Olga Šemíková
Telefon: +420 775 230 365
Email: semikovao@seznam.cz
Web: www.fyziodeti.cz
Facebook:  http://www.facebook.com/fyziodeti
IČO: 11133864
Adresa ambulance:
17.listopadu 216, 530 02 Pardubice
Parkování 1: 17.listopadu - parkoviště ve dvoře ( areál Vadas ) v blízkosti ambulance 
Parkování 2: 17.listopadu - velké parkoviště pro několik desítek aut (3,- Kč/půl hodiny) 
                        před podjezdem vpravo ze směru od Afi Palace
Parkování 3: Afi Palace Pardubice, 300m od ambulance, cena parkovného:
                       1 hodina zdarma při  nákupu nejméně za 100,-Kč, další 2 hodiny zdarma
MHD - zastávka 17. listopadu v blízkosti ambulance- čísla linek: 1, 5, 7, 14, 18, 15, 24, 27

OSOBNÍ PROFIL
Mgr. Olga Šemíková
Absolvent FTVS UK, obor fyzioterapie
Držitel Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

ODBORNÉ KURZY
  Metoda V. Vojty 
  Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
  Klappovo lezení
  Synergetická reflexní terapie
  Aplikovaná kinesiologie, cvičení na míčích
  PMP koncept (Posturálně Motorické Programování)
  Bobath koncept u dětí s Dg. DMO
  STEPS 1. část
  Strategie přesunů
  S-E-T children
  Metoda R. Brunkow 
  Posturální cvičení s využitím labilních ploch
  Terapeutické využití kinesio tapu
  Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace
  Akrální koaktivační terapie v pediatrii
  Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO
       
ODBORNÁ PRAXE
  1986 – 1989   OÚNZ Praha 4- diferencovaná péče dětí od narození do
                              3 let, dětský fyzioterapeut
  1990 – 1992    Lázně Bohdaneč, fyzioterapeut
  1994 – 1997    Soukromá speciální škola „SVÍTÁNÍ“ Pardubice,    
                               dětský fyzioterapeut 
  2000 – 2010     Zš a Pš SVÍTÁNÍ Pardubice, dětský fyzioterapeut                                             
  2010 – 2015     NZZ Prointepo s.r.o. Hradec Králové, dětský fyzioterapeut
  2015  2016     Rehabilitační centrum Pardubice, dětský fyzioterapeut
  2016  dosud   Soukromá dětská ambulance Pardubice, dětský fyzioterapeut 

Dne 7.4. 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor zdravotnictví podal ROZHODNUTÍ o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Mgr. Olze Šemíkové.